Политика конфиденциальности

Шляхом реєстрації та оформлення замовлення в Інтернет-магазині «smakolyk.com.ua» я добровільно даю адміністрації сайту повну згоду на обробку моїх персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по батькові, місця проживання (поштової адреси), номеру телефону, електронної адреси, дати народження будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення, блокування та знищення моїх персональних даних.


Мені повідомлено, що обробка моїх персональних даних здійснюється з метою: формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів у Інтернет-магазині «smakolyk.com.ua»; розповсюдження новин, повідомлень, реклами про будь-які заходи, товари, послуги що відбуваються, надаються, реалізуються в Інтернет-магазині «smakolyk.com.ua» та/або партнерів Інтернет-магазину «smakolyk.com.ua» за вибором власника та/або Розпорядника персональних даних; проведення статистичних та/або оцінювальних досліджень щодо ефективності роботи Інтернет-магазину «smakolyk.com.ua».


Мені повідомлено, що власником персональних даних є адміністрація сайту, та що місцезнаходженням персональних даних та власника є м. Трускавець, Львівської обл.


Мені повідомлено, що при обробці моїх персональних даних власник здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій.


Обробка персональних даних власником здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних, за винятком таких випадків: (1) у разі знеособлення персональних даних; (2) у випадку загальнодоступності персональних даних; і при дотриманні встановлених вимог до забезпечення безпеки персональних даних, вимог до матеріальних носіїв біометричних персональних даних і технологій зберігання таких даних поза інформаційними системами персональних даних відповідно до чинного законодавства України.


Мені повідомлено про те, що у будь-який момент часу, письмово звернувшись до власника, я маю право запросити перелік імен і адрес будь-яких одержувачів персональних даних, ознайомитися з персональними даними, звернутися з проханням про надання додаткової інформації щодо зберігання і обробки персональних даних або ж вимагати внесення будь-яких необхідних змін до персональних даних для їх уточнення.


Я погоджуюсь, що власник персональних даних може доручити обробку персональних даних Розпоряднику без попереднього повідомлення та без узгодження зі мною. Я також погоджуюсь, що власник та/або Розпорядник персональних даних може передати мої персональні дані третім особам, в тому числі контрагентам власника та/або Розпорядника бази даних як безкоштовно, так і за плату.


Я погоджуюсь, що у випадку передання моїх персональних даних третім особам за плату я не буду претендувати та мати право на будь-яку винагороду або іншого виду компенсацію.


Вказана згода надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії.


Я, цим підтверджую, що отримав повідомлення про власника персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» для виконання зазначеної мети та про можливість передачі мої персональних даних третім особам на розсуд власника та/або Розпорядника бази даних.


Зміст моїх прав, як суб’єкта персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» мені повідомлено та зрозуміло.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист персональних даних (витяг)

Стаття 8. Права суб'єкта персональних даних

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

3. Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник.